ลงพื่นที่ช่วยเหลือกรณี Justice Care

ลงพื่นที่ช่วยเหลือกรณี Justice Care

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ขอรายงานการช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม แบบบูรณาการ ตามแนวทางยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กรณี “ แจ้งจ...

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแ...

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/...

ประชุม คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564

ประชุม คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00 น.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือ...

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๐๐ น. นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์ ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี กัลยาณธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ...

ประกาศ