สมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

28 ส.ค. 2561 20:02 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้