ที่ตั้งหน่วยงาน

14 มี.ค. 2561 13:49 น.

เลขที่ 118 ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ซอยข้างเรือนจำกลางลพบุรี)

โทร. 0-3678-2206 , 0-3678-2207

www.facebook.com/lopburijustice/