สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

13 พ.ย. 2561 20:22 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๓๖ - ๗๘๒๒๐๖
เอกสารแนบ