ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร โดยมีรายละเอียดดังนี้

8 ธ.ค. 2561 10:14 น.