รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

7 มิ.ย. 2562 14:22 น.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

เอกสารแนบ