พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

12 ก.ค. 2564 17:37 น.

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๐๐ น. นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์ ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี กัลยาณธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี