ประชุม คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564

19 ก.ค. 2564 17:05 น.

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม
โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม
ร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลพบุรี
ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 2
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี