ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์) ประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565

20 ส.ค. 2564 10:36 น.
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์) ประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565
ผู้มีรายชื่อให้แอดไลน์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
ID 0971109682 ตั้งแต่วันนี้-วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564ตั้งแต่09:00น.เป็นต้นไป

เอกสารแนบ