รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

1 ต.ค. 2564 18:25 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประจำศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 

(วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา 

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ได้ที่ https://lopburi.moj.go.th และส่งเอกสารการสมัครมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) : opj.lopburi@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม

โทร: 036-782206-7

โทร: 097-1109682

                      

เอกสารแนบ