ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

18 ต.ค. 2564 09:30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน
เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
สอบข้อเขียนในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบอ่านระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในประกาศให้ครบถ้วน
สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 036-782206-7
โทร: 097-1109682

เอกสารแนบ