ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

23 ต.ค. 2564 00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
สอบข้สัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
ณ ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบอ่านระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในประกาศให้ครบถ้วน
สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 036-782206-7
โทร: 097-1109682
 

เอกสารแนบ