ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

27 ต.ค. 2564 00:00 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
 
สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 036-782206-7
โทร: 097-1109682

เอกสารแนบ